Kohus karistas aasta alguses Häirekeskusele teadlikult valeväljakutse teinuid arestiga

25. Mai 2018
Kristi Kirsberg

Selle aasta 1. jaanuaril sai Häirekeskus teate Reiu sillalt vette hüpanud mehest, mis osutus valeks. Juhtunu organiseerinud 27-aastase ja 39-aastase mehe ning 53-aastase naise suhtes alustati väärteomenetlust.

Pärnu Maakohus tunnistas tänase otsusega kõik osalised süüdi valeväljakutse tegemises ning määras neile aresti. 39-aastasele Jannole mõisteti karistuseks seitse, 27-aastasele Simole kümme ning 53-aastasele Annele viis ööpäeva aresti. Viimasele neist võimaldati arest ära kanda kahes osas. Kõigil tuleb arest ära kanda juunikuus kindlatel kuupäevadel.

Kohus arvestas, et isikud avaldasid kahetsust, teo toimepanemisest on möödunud kuus kuud ja uusi väärtegusid toime ei ole pandud. Seetõttu pidas kohus võimalikuks kohaldada arest allpool sanktsiooni keskmist. Rahalise karistuse kohaldamist ei pidanud kohus võimalikuks, kuna isikutel on varasemalt kohaldatud rahatrahvid tasumata.

Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt ütles, et toime pandud teo motiive on raske mõista. "Politseil, päästjatel ja ka meedikutel on vaja iga päev jõuda päriselt abi vajavate inimesteni. Kui inimene helistab mõne kahtluse puhul ja hiljem selgub, et lahti polnud midagi, siis see pole tahtlik valeväljakutse. On aga eriliselt kahetsusväärne, kui operatiivteenistusel tuleb reageerida tahtlikult väljamõeldud sündmusele," lisas Kütt.

Häirekeskus sai 1. jaanuar õhtul kella 17.17 ajal teate Reiu sillalt vette hüpanud mehest. Teatajaks oli mehega kaasas olnud tuttav, kelle sõnul jättis 27-aastane Simo oma dokumendid Reiu sillale ja hüppas sealt vette. Meest otsisid sama päeva õhtul jõest nii päästjad kui ka politsei. Ka 2. jaanuaril otsis politsei meest jõel skuutriga ja kontrollis jõekaldaid, lisaks kontrolliti jõge 3. jaanuaril sonariga. Simo telefon oli välja lülitatud, ta ei olnud läinud tagasi oma Pärnus asuvasse koju, samuti ei olnud ilmunud tööle. Politsei otsis meest taga ka meedia vahendusel. 5. jaanuaril selgus otsingutega seotud erinevate toimingute tulemusena, et teade Reiu sillalt vette hüpanud mehest osutus valeks ja Simo leiti oma tuttavate juurest Pärnust.

Edasikaebeõigusest loobusid aresti saanud Janno, Simo ja kohtuväline menetleja, Anne kuulutamisele ei ilmunud. Kohtuotsuse edasikaebamise soovist on tal võimalik kohtule teatada seitsme päeva jooksul.