Kohus alustab Mikk Tarraste kriminaalasja arutamist 15. veebruaril

6. jaanuar 2021
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohus pidas täna eelistungi Mikk Tarraste süüasjas, kus määras aja alustada kriminaalasja arutamist 15. veebruaril 2021.

Tänasel eelistungil andis kohus Mikk Tarraste talle esitatud süüdistuses kohtu alla ning jättis tõkendina määratud vahistamise muutmata. Kohus võttis menetlusse kõigi kannatanute tsiviilhagid kogusummas ca 350 000 eurot. Lisaks rahuldas kohus kaitsja taotluse kolme tunnistaja ülekuulamiseks, kokku on planeeritud üle kuulata 26 tunnistajat.

Kohus arutab kriminaalasja avalikel kohtuistungitel, kokku on planeeritud kohtuasja arutamiseks 14 istungipäeva.

Mikk Tarrastele on esitatud süüdistus üldohtlikul viisil toime pandud mõrvas ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises. Kohus arutab esimese astme kuriteo kriminaalasja koos rahvakohtunikega, eesistujaks on kohtunik Rubo Kikerpill.