Kohtute töö Covid-19 tingimustes: maski kandmine on kohustuslik

16. november 2021
Kristi Kirsberg

Covid-19 viiruse levik Eestis on väga kõrgel tasemel, seega peame endiselt hoidma tervist ja tegema kõik, et vältida viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate, menetlusosaliste ja teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas.

Palume, et kohtumajja tuleksid ainult terved, haigustunnusteta inimesed, kes ei ole olnud viirusekandjaga lähikontaktis. Kohtusse kutsutud menetlusosalised, kel on haigussümptomid või kes on olnud lähikontaktis viirusekandjaga, peavad andma sellest kohtule teada.

Maski kandmine kohtumajade avalikel aladel ehk koridorides, oote- ja kohtusaalides on kohustuslik. Neile, kellel maski ei ole, annab selle vajadusel kohtukordnik või kohtuistungi sekretär.