Kohtunike täiskogul arutatakse kohtu arengusuundi

30. Mai 2024
Kristi Ehrlich
Pärnu Maakohus

Tänavune kohtunike täiskogu toimub neljapäeval, 30. mail Pärnus ja see keskendub kohtute arengusuundadele, sh õigusemõistmise korraldusele ja kohtute personalipoliitikale.

Riigikohtu esimees Villu Kõve tutvustas oma esialgseid mõtteid kohtusüsteemi arendamiseks eelmise aasta täiskogul. „Hea meel on tõdeda, et osa neist on edasi arenenud, mitmelt poolt on lisandunud hulk uusi ideid ning seekord saame juba rääkida konkreetsematest plaanidest kohtuhaldusmudeli muutmiseks ja diskuteerida kohtute uue arengukava üle,“ rääkis Kõve.

Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Villem Lapimaa tutvustab enda ettekandes kohtuarenduse töörühma kokkuvõtet. Lapimaa sõnul on koostatava kohtute arengukava põhiline idee ja eesmärk väärtustada inimest ning rõhutada kohtu põhiseaduslikku ja sõltumatut rolli ühiskonnas.

Kohtute kommunikatsiooni juht Kristi Kirsberg räägib värsketest suundadest kohtu kui tööandja kuvandis ning Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Ave Hussar räägib uuest kohtunike kompetentsimudelist. Kohtute tehnoloogilistest arenguplaanidest annab ülevaate Justiitsministeeriumi kantsleri nõunik Evar Sõmer.

Samuti toimub täiskogul aruteluring teemal: „Millist kohut Eestile soovime?“, mida juhib Tartu Halduskohtu kohtunik Ene Andresen. Aruteluringi esimeses pooles keskendutakse sellele, kuidas kohus vastaks paremini kohtusse pöörduvate inimeste ootustele ja aruteluringi teises pooles sellele, kuidas kohus vastaks paremini kohtus töötavate inimeste ootustele. Arutelus osalevad lisaks kohtunikele Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurör Kairi Kaldoja, advokaadibüroo TGS Baltic juhtivpartner ja vandeadvokaat Sander Kärson, psühholoog ja juhtimiskonsultant Mait Raava.

Kohtunike täiskogul esinevad traditsioonilise aastaettekandega ka Riigikohtu esimees Villu Kõve ja justiitsminister Madis Timpson. Lisaks valitakse seal kohtunikkonna omavalitsusorganid, õnnitletakse tööjuubilare, antakse üle kohtute aumärk ja Aasta Selgesõnalise auhind. Viimane on mõeldud kohtunikule, kes on avalikkusele lihtsas ja selges eesti keeles ning arusaadavalt selgitanud õigusemõistmise põhimõtteid.

23. korralisel täiskogul osaleb ka 15-liikmeline Ukraina kohtunike delegatsioon erinevatest kohtuastmetest ja ‑harudest. Visiidi eesmärgiks on toetada Eesti oskusteabe ja kogemuse jagamise kaudu Ukraina kohtute sõltumatuse tugevdamist ning korruptsiooni vähendamist.

Riigikohtu esimehe ja justiitsministri ettekandeid on võimalik jälgida ka interneti vahedusel. Ülekanne algab kell 10.35.