Kohtud naasevad tasapisi tavapärasesse töörütmi

18. Mai 2020
Kristi Kirsberg

Eriolukorra ajal eeskätt kirjalikke menetlusi ja erinevaid tehnilisi lahendusi kasutanud Eesti kohtud hakkavad taas rohkem pidama istungeid ka kohtusaalis. Ent tavapärase töökorralduse juurde tagasiminek toimub ettevaatlikult, sest viirus pole lõplikult taandunud ning kohtumajades on tulevikuski tähtis hoida menetlusosaliste, istungi jälgijate ja töötajate tervist.

Kohtutes on soovitatav ka pärast eriolukorra lõppu maske kanda, samuti tuleb lähtuda 2 + 2 reeglist ning haigena kodus püsida.

"Kohus palub professionaalsetel menetlusosalistel maskid kaasa võtta. Neile, kellel maski ei ole, annab selle kohtukordnik või vajadusel saalis kohtuistungi sekretär," sõnas kohtute direktor Elari Udam. Kui inimene viibib kohtusaalis kauem kui kolm tundi, tuleb maski vahetada.

Kohtusaalis kehtib kahe meetri reegel, seega lubatakse saali niipalju inimesi, kui see nõudeid järgides mahutab. Kohtusaalis viibijate arvu üle otsustab kohtunik. "Suure tõenäosusega ei saa me kahe meetri reegli kehtestamisega kõiki väikseid kohtusaale kasutada," tõdes Udam. Istungisaale, aga samuti tunnistajapulti, ukselinke ja muid puutepindu puhastatakse pidevalt vastavalt vajadusele. Samuti peab kahe istungi vahele jääma piisav aeg, et saale tuulutada ja puhastada.

"Lähtume töökorralduses sellest, et kohtusse tulla oleks ohutu. Mõistagi kehtib ka see reegel edasi, et haigena peab püsima kodus. Kui menetlusosaline on haigestunud, annab ta sellest teada ja siis on kohtuniku otsustada, kuidas edasi toimetatakse," sõnas Udam.

Kohtute kantseleid on alates tänasest taas avatud tavapärastel kellaaegadel. "Võimalusel palume kodanikel siiski jätkuvalt kasutada ka muid kanaleid, näiteks infotelefonile helistamise või e-kirja saatmise võimalust. Menetlusdokumente saab esitada avaliku e-toimiku kaudu aadressil www.etoimik.ee," lisas kohtute direktor.

Jooksvat infot kohtute töökorralduse kohta leiab kohtu veebilehelt kohus.ee.