Kohtud kasutavad eriolukorra ajal rohkem kirjalikke menetlusi ja tehnilisi lahendusi

16. märts 2020
Kristi Kirsberg

Kohtute haldamise nõukoda (KHN) andis tänasel elektroonilisel koosolekul omapoolsed soovitused, kuidas kohtute tööd COVID-19 viiruse kiire leviku ja Eestis väljakuulutatud eriolukorra ajal korraldada. Soositud on kirjalikud menetlused ja tehniliste lahenduste kasutamine.

"Kõige tähtsam on see, et Eesti kohtud tagaksid õigusemõistmise korrakohase toimimise ka eriolukorra ajal. Samas hoiame ka tervist ning väldime viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate, menetlusosaliste ja teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas," sõnas Riigikohtu esimees Villu Kõve.

KHN-i juhiste alusel menetlevad kohtud kohtuasju võimalusel kirjalikult. Kui istung on juba määratud, võtab kohus asjaosalistega ühendust ja annab teada menetluse edasise käigu. Võimalusel saab istungi edasi lükata ja jätkata toimingutega pärast eriolukorra lõppemist. Kui kohtuasja edasi lükata ei anna, viib kohus istungi või muu menetlustoimingu läbi tehniliste sidevahendite abil. Kui ka see ei ole võimalik, otsustab kohtunik istungi pidamise konkreetse kohtuasja asjaoludest lähtuvalt. Vahetu füüsilise kontaktiga menetlustoiminguid tehakse vaid kohtuniku läbimõeldud otsuse alusel – sellisel juhul viiakse istungid läbi võimalikult suures kohtusaalis, kus on inimeste vahel piisav distants. Pärast iga istungit puhastatakse aga kohtusaal põhjalikult.

"Kohtul on terve rida tööülesandeid, mida ei saa edasi lükata – näiteks läbiotsimistaotluste ja vahistamistaotluste lahendamine, väärteomenetluses aresti kohaldamine, vangistuse täitmisele pööramine, esialgse õiguskaitse andmine ja palju muud," sõnas Kõve. "Ka neil juhtudel on soositud tehniliste sidevahendite kasutamine, kuid kui see ei ole võimalik, otsustab kohus istungi pidamise konkreetsest asjast lähtuvalt. Rõhutan, et kohtute töö jätkub," sõnas Kõve, lisades, et KHN-i soovitused on raamiks, kuid lõplikult otsustab töökorralduse iga kohus ja kohtunik eraldi, jälgides olukorra arenguid riigis.

Kohtusse kutsutud Inimesed, kel on haigussümptomid või kes on olnud lähikontaktis viirusekandjaga, peavad andma sellest kohtule teada ja neid ei lubata kohtumajja. Samuti ei lubata eriolukorra ajal kohtumajadesse kohtumenetluste või õigusemõistmisega mitte seotud inimesi.

Täispikk nimekiri soovitustest: