Kohtud jätkavad tööd

15. märts 2020
Kristi Kirsberg

Seoses COVID-19 kiire leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga annavad kohtud teada, et 16. märtsile planeeritud istungid toimuvad, kui ei ole teada antud teisiti. Eriolukord ei anna alust õigusemõistmist peatada ega jätta kohtusse ilmumata sellest teavitamata.

Kui menetlusosalised on haiged või neil on kahtlus, et nad on viirusekandjaga kokku puutunud, tuleb sellest kohtule koheselt teada anda. Kohtutes võidakse inimestelt küsida nende tervisliku seisundi ja äsjase reisimise kohta. Kui kohtusse kutsutu hinnangul võib istungile ilmumine tema tervist ohustada, peab ta sellest samuti kohut koheselt teavitama ning oma hinnangut põhjendama.

Edaspidi vaatab kohus kõik üksikjuhtumid üle ning otsustab, kas pidada istung kohtusaalis, minna üle kirjalikule menetlusele või kasutada istungi pidamiseks digitaalseid lahendusi.

Homme annab Kohtute Haldamise Nõukoda oma täpsemad juhised lähiaja kohtupidamise kohta, millest teavitame operatiivselt ka avalikkust.

Alates homsest on kõigi Eesti kohtumajade kantseleid avatud tööpäevadel vahemikus kell 9-13. Kohtute infotelefonid töötavad tavaajal, ning need on leitavad kohus.ee lehelt.

Kohtud paluvad, et inimesed esitaksid kohtule dokumente eelistatult elektrooniliselt, e-posti teel või jätaksid need kohtumaja postkasti, vältides kantseleisse kohaletulekut. Kohus vaatab esitatud dokumendid läbi ja võtab vajadusel inimesega ise ühendust. Samuti saab paluda ka dokumendi väljastamist elektroonselt või posti teel.