Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetuse väljapetmine päädis kriminaalkaristusega

27. november 2018
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohus tunnistas täna Riivo Liin´i ja MTÜ Sökal süüdi soodustuskelmuses ja mõistis mõlemale rahalise karistuse. Riivo Liinile mõistis kohus rahalise karistuse 800 eurot ja MTÜle 7000 eurot tingimisi ühe aastase katseajaga.

Prokuratuur süüdistas MTÜ-d Sökal ja selle esindajat Riivo Liini pettuse teel SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) toetuse saamises. Osaühingule Halinga heitis prokuratuur ette pettusele kaasaaitamist, kuid kohus lõpetas kriminaalasja OÜ Halinga ja selle esindaja Raul Peetsoni suhtes oportuniteedi põhimõttel. Kriminaalasja lõpetamist taotles kaitsja ning prokuratuur nõustus taotlusega, sest osaühingu panus kuriteo toimepanemisel ei olnud prokuratuuri hinnangul suur.

Pärnumaal tegutsev MTÜ Sökal sai 2013. aastal KIK-ilt enam kui 56 000 eurot toetust lihaveiste soetamiseks poollooduslike kooslustega maaüksuste hooldamiseks. Projekti taotluses soovis MTÜ Sökal soetada 30 herefordi tõugu veist ning korraldada nende transportimist karjatamise aladele. Süüdistuse järgi saadi aga toetus pettuse teel ning 2013. ja 2014. aastal KIK-ile abikõlbulikkuse tõendamiseks esitatud veiste ostu-müügi dokumendid sisaldasid veiste hinna kohta valeandmeid.

"Selleks, et saada KIK-i poolne rahastus võimalikult suures summas ning pääseda omafinantseeringu tasumisest, leppis MTÜ Sökal osaühinguga Halinga kokku valeandmetega hinnapakkumise ning ostu-müügi lepingu esitamises," selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe. "Veised osteti tegelikkuses kolmandast ettevõttest oluliselt väiksema hinna eest ning müügitehing osaühinguga Halinga oli prokuratuuri hinnangul näilik."

Kohus rahuldas Keskkonnainvesteeringute Keskuse esitatud tsiviilhagi kogu toetussumma ulatuses. Hagi tagamiseks on kohus arestitud MTÜ-le Sökal mõeldud PRIA pindalatoetused 55 632,61 eurot.

Kohtus Riivo Liin end süüdi ei tunnistanud, vaid leidis, et pole valeandmeid esitanud. Firma on tema väitel tegus ja loomad on soetatud. Keskkonnainvesteeringute Keskuse tsiviilhagi Liin aga tunnistas.

"Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et teo toimepanemisest on möödas üle 5 aastat, mõlemad süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata ning vahepealsel ajal pole uusi kuritegusid toime pandud" märkis kohtunik Igor Pütsep.

Kohus mõistis süüdistatavatelt välja menetluskulud kogusummas 2850 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud, pooltel on õigus esitada Pärnu Maakohtule 7 päeva jooksul apellatsiooniteade.