Kasulapsi väärkohelnud ja neilt vabaduse võtnud ema ootab reaalne vangistus

24. august 2020
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohus tunnistas täna Malle Kobin´i (67) süüdi omastamises, alaealistelt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja nende kehalises väärkohtlemises ning mõistis kuritegude eest liitkaristuseks 4 aastat ja 6 kuud vangistust.

Malle Kobinile arvati süüks kuritegude toimepanemist viie 9-17 aastase kasulapse suhtes. Talle heideti ette nende korduvat käe ja jalaga löömist ning nende erinevatesse ruumidesse sulgemist viiest minutist kuni mitme päevani. Ebaseadusliku vabaduse võtmise paragrahvi alusel süüdistati naist ka selles, et ta sundis lapsi karistusena seisma 12 tundi või kauemgi ühe koha peal. Peale selle heideti M. Kobinile ette tema juurest ära kolinud täisealise noore jalgratta, arvuti ja muude asjade omastamist.

Malle Kobin kohtus end üheski kuriteos süüdi ei tunnistanud. Ta kinnitas, et ei ole kedagi lastest löönud, tema käsul pole keegi pidanud karistusena tunde püsti seisma ning samuti ei ole ta kelleltki ruumi sulgemisega vabadust võtnud. Omastamise süüdistust selgitas ta asjaoluga, et noor, kes tema juurest ära kolis, varastas temalt raha, mistõttu hoidis ta asju läbirääkimiste ajal enda juures.

Kohtuasja vaidluse keskmeks oli kannatanute ütluste usaldusväärsus. Nimelt vaidlustas M. Kobini kaitsja kannatanute ütluste usaldusväärsuse, kuna need olid kohtus ja kohtueelses menetluses erinevad. "Kohus leidis, et kannatanute ütlused igapäevaelust, omavahelistest suhetest ja M. Kobini karistusmeetoditest on kokkulangevad. Kannatanud on kohtus usutavalt selgitanud, miks nad ajal, mil nad M. Kobini juures elasid, ei julgenud tegelikke elutingimusi teistele inimestele rääkida - nad kartsid uusi ja rangemaid karistusi," selgitas kohtunik Piia Jaaksoo tänasel otsuse kuulutamisel. Süüdistatava ütlusi kohus usaldusväärseks ei pidanud, kuna need on teiste tõenditega vastuolus ja ennast õigustavad.

Kokkuvõtvalt leidis kohus, et M. Kobinile esitatud süüdistus on täies mahus tõendamist leidnud.

"Vägivald on lubamatu, ka peresiseselt­. Laste kasvatamisel ei tohi neid karistada füüsiliselt ega võtta neilt karistusena liikumisvabadust. Süüdistuses kirjeldatud ja kohtus tõendamist leidnud M. Kobini teod näitavad, et just eelnimetatud viisil ta lastega käitus. Seega, kuigi M. Kobin on varasemalt karistamata leidis kohus, et tema karistamine kergema karistusega kui vangistus ei ole võimalik," märkis kohtunik Piia Jaaksoo.

Kriminaalmenetluse kuluna peab M. Kobin tasuma riigile 981,08 eurot ja kannatanute esindaja tasud kogusummas 6566,72 eurot. M. Kobini valitud kaitsjale makstud tasu 10 500 eurot jääb naise enda kanda. Kohtuotsus ei ole jõustunud. Kohtumenetluse pooltel on õigus esitada 15 päeva jooksul apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule.