Kaks maakohut saavad järgmisest aastast uued esimehed

10. september 2020
Kristi Kirsberg

Justiitsminister nimetas alates 1. jaanuarist 2021 seitsmeks aastaks ametisse Harju maakohtu esimehe Astrid Asi ja Pärnu maakohtu esimehe Toomas Talviste.

"Astrid Asi on ennast tõestanud võimeka ning tasakaaluka juhina, kel on selge visiooni, kuidas oma teadmiste ja kogemustega suunata Harju maakohtu arengut. Oma praeguses ametis Viru maakohtu esimehena on Astrid Asi näidanud, et tal on valmisolek ja oskused edendada häid suhteid ning koostööd asutuse sees, teiste kohtuasutuste ja koostööpartneritega. Minu ootus on, et uus esimees on tugev juht, kes aitab taastada kohtunike töörahu selles majas," ütles justiitsminister Raivo Aeg. "Harju maakohtu seest ühtki teist võrreldava juhtimiskogemusega kandidaati konkursile ei tulnud," lisas minister.

"Asutuse või üksuse juhtimisel olen alati eelistanud väärtuspõhist lähenemist ning avatud, motiveerivat ja tagasisidestavat organisatsioonikultuuri. Neist üldpõhimõtetest lähtun ka Harju maakohtu juhtimisel," selgitas Astrid Asi.

Pärnu maakohtu esimeheks nimetatud Toomas Talvistel on justiitsministri sõnul juhtimiseks vajalikud eeldused, isikuomadused ja tahe. "Tegemist on pikaaegse ja kogenud kohtunikuga, kel on kindel ja läbimõeldud visioon, kuidas Pärnu maakohut juhtida ja arendada."

"Usun, et suudan anda vajaliku panuse nii Pärnu maakohtu kui üldse kohtute arengusse, tulla toime juba mitu aastat kestva ja veel pikalt jätkuva põlvkonnavahetuse muredega kohtunike hulgas ning säilitada kohtu põhiväärtused: usaldusväärsuse, asjatundlikkuse ja sõltumatuse," selgitas Toomas Talviste.

Mõlema maakohtu uue esimehe ametiaeg algab 1. jaanuaril 2021. Kohtute praeguste esimeeste ametiajad lõppevad 2020. aasta lõpus.

Kandidaadid valis sisekonkursil kandideerinute hulgast välja konkursikomisjon, kuhu kuulusid üks riigikohtunik, kaks ringkonnakohtunikku ning kaks justiitsministeeriumi ametnikku.

Kandidaadid kiitis eilsel istungil heaks kohtute haldamise nõukoda ja vastavalt kohtute seadusele nimetas justiitsminister nad ametisse.