Homme algab menetlusosaliste rahuloluküsitlus

2. november 2021
Kristi Kirsberg

Homme, 3.novembril algab menetlusosaliste rahulolu uuring, mis kestab 21. novembrini. Küsitluse eesmärk on välja selgitada, mida arvavad kohtute tööst nii prokurörid ja advokaadid, aga ka kohtulahendi saanud mitteprofessionaalsed menetlusosalised.

Uuringust tulenev info on väärtuslik teave, mida saab kasutada selleks, et suurendada menetlusosaliste rahulolu ning usaldust kohtute vastu ja tõsta ühiskonna üldist õigusrahu ja turvalisust. Seega juhul, kui just Teie satute uuringu valimisse, palume, et leiaksite 10 minutit, et küsimustele vastata.

Küsitluse viib läbi Turu-uuringute AS ja seekord on tegemist veebipõhise küsitlusega. Erinevalt varasematest kordadest on valimis mitteprofessionaalsed menetlusosalised, kes on juba otsuse kätte saanud.

Projekti veab Justiitsministeerium, nõusoleku isikuandmete töötlemiseks on andnud Andmekaitse inspektsioon. Valimisse sattunute e-posti aadress on võetud juhuvaliku alusel kohtute infosüsteemist. Andmed on saadud viisil, mil e-posti aadressid ei ole seostatavad ühegi konkreetse kohtumenetlusega, aadresside võtmisel ei ole avatud menetlusdokumente. Andmeid ei säilitata, need hävitatakse pärast kogumise eesmärgi saavutamist. Professionaalsete menetlusosaliste puhul on kasutatud avalikes andmebaasides olevaid e-posti aadresse.