Harju Maakohtu maja

Harju Maakohus tunnistas Viacheslav Morozovi süüdi Eesti Vabariigi vastases tegevuses

18. juuni 2024
Viivika Siplane
Harju Maakohus

Harju Maakohus tunnistas 18. juunil Viatcheslav Morozovi karistusseadustiku § 234-2 lg 1 järgi süüdi välisriigi luureteenistuse huvides ja ülesandel Eesti Vabariigi vastases tegevuses ja mõistis talle karistuseks 6 aastat ja 3 kuud reaalset vangistust. Karistuse hulka loetakse eelvangistuses viibitud aeg ja vangistuse alguseks on kahtlustatava kinnipidamise päev 03.01.2024.

Süüdistuse järgi kogus Morozov Eesti Vabariigist teavet Eesti sise-, kaitse- ja julgeolekupoliitika ning sellega seotud inimeste ja taristu kohta. Ta edastas informatsiooni Eesti Vabariigi poliitilise olukorra, liitlassuhete ning integratsiooni ja ühiskonna lõimumise kohta.