Harju Maakohus tunnistas Oliver Kruuda maksupettuses osaliselt süüdi

30. september 2020
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna Oliver Kruuda süüdi 2015.-2016. aasta tuludeklaratsioonides valeandmete esitamises ja mõistis talle karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui O. Kruuda ei pane kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Kohus mõistis O. Kruuda ja R. Lepassoni õigeks neile esitatud süüdistuses, mis puudutas maksustamisperioodil märts 2015 ja mai 2015 maksuhaldurile Tere AS-i käibedeklaratsioonides tahtlikult valeandmete esitamist ning sellele kaasa aitamist.

Kohus nõustus kaitsjatega, et süüdistuses esitatud asjaolud ei vasta kohtus tuvastatule. Süüdistuse järgi ostis Daily Trading House OÜ (esindaja R. Lepasson) OÜ-lt Paide Piim pankrotivara, mis koosnes kuuest seadmest. Vara hulgas oli jäävee tootmise süsteem ja vaakumauruti. Pankrotivara ostmiseks kandis DTH-le raha Tere AS. Pärast seadmete ostmist OÜ-lt Paide Piim müüs DTH Tere AS-le märtsis jäävee tootmise süsteemi ja mais vaakumauruti, kuid tunduvalt kallima hinnaga. Süüdistuse kohaselt olid DTH ja Tere AS-i tehingud näilikud, nende tehingutega varjati tegelikku tehingut DTH ja Tere AS-i vahel ning ostu-müügihinda tõsteti kunstlikult. Tere AS suurendas alusetult käibedeklaratsioonides sisendkäibemaksu ja vähendas sellega oma maksukohustust. Süüdistuse loogika järgi toimus tegelik tehing, mida tuli maksustada Tere AS ja OÜ Paide Piim vahel. Kohtu hinnangul ei ole asjas tõendatud, et tehing OÜ Paide Piim ja DTH vahel oleks olnud näilik ning seega ei ole õige rääkida mingisugusest tegelikust tehingust, mis toimus OÜ Paide Piim ja Tere AS-i vahel. Hinna kunstlik tõstmine ei ole tõendatud ja vara väärtus võis vastata seadmete hinnale.

O. Kruudale esitatud süüdistuses, mis puudutas Tere AS saneerimismenetluses juhatuse liikmena valevande andmist, mõistis kohus O. Kruuda õigeks. Kuritegu saab toime panna menetlusosaline ja menetlusosaliseks oli juriidiline isik, ehk Tere AS. Juhatuse liiget ei saa samastada tema poolt esindatud menetlusosalisega ja seetõttu ei ole kuriteo koosseis täidetud.

O. Kruudalt mõisteti välja riigi tuludesse süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 876 eurot. Seoses õigeks mõistmisega tuleb O. Kruudale osaliselt hüvitada menetluskulud summas 62 000 eurot.

Seoses õigeks mõistmisega tuleb hüvitada R. Lepassoni kaitsjatasud summas 14 968.20.

Jaanus Rätsep mõisteti õigeks temale esitatud süüdistuses valeandmete esitamisele kaasa aitamises, sest tema tööülesanded ei seisnenud Tere AS maksuarvestusega tegelemises.

Seoses õigeks mõistmisega tuleb hüvitada J. Rätsepa kaitsjatasud summas 14 124.60.

Otsus ei ole veel jõustunud.