Tallinna kohtumaja

Harju Maakohus tunnistas Ivan Turõgini narkokuriteos süüdi

5. juuni 2024
Viivika Siplane
Harju Maakohus

Harju Maakohus tunnistas Ivan Turõgini narkokuriteos süüdi

Harju Maakohus tunnistas täna Ivan Turõgini süüdi suures koguses kokaiini hoidmises ning mõistis talle karistuseks kahe aasta pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav kahe aasta ja kahe kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

Menetluskuludena tuleb Turõginil tasuda kokku 2302 eurot.

Süüdistuse kohaselt omandas ja valdas Turõgin suures (vähemalt kümnele inimesele narkootilise joobe tekitamiseks mõeldud) koguses kokaiini ja hoidis seda oma elukohas.

Kohus jõudis seisukohale, et Turõgini kinnipidamisel ja elukoha läbiotsimisel ei rikutud menetlusnorme ning kaitsja viibis kogu läbiotsimise ajal kohapeal. Seega on läbiotsimisel kogutud tõendid kohtukõlbulikud.

Turõgin end süüdi ei tunnistanud ja keeldus ütluste andmisest. Tõendeid selle kohta, et just nimelt Ivan Turõgin narkootilist ainet omandas ja valdas, kohtule ei esitatud. Kuid kuna tal oli juurdepääs nii seifile kui vannitoakapile, kust kokaiin leiti, siis ei ole eluliselt usutav, et ta selle olemasolust ei teadnud ning tal oli võimalus see hävitada. Seega tunnistas kohus ta süüdi üksnes kokaiini suures koguses hoidmises.

Karistuse mõistis kohus sanktsiooni keskmisest mõnevõrra madalama, sest Turõgini oli eelnevalt karistamata ja leitud kokaiini kogus ei olnud kohtu hinnangul väga suur.

Otsus ei ole veel jõustunud, seda on võimalik 30 päeva jooksul ringkonnakohtus vaidlustada.