Harju Maakohus tühistas Aivar Mäe kaebuse alusel tema suhtes tehtud väärteootsuse

17. veebruar 2021
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus rahuldas Aivar Mäe kaebuse ja tühistas Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna otsuse väärteoasjas, milles teda süüdistati seksuaalses ahistamises.

Väärteo kirjeldusena on välja toodud, et A. Mäe pani ajavahemikul 01.11.2018-13.12.2019 vähemalt neljal korral, samuti 04.06.2019 ja 06.08.2019 toime kehalise seksuaalse iseloomuga teod ühe kannatanu vastu. Väärteoasjas tehtud otsusega karistati Mäed rahatrahviga 400 eurot. Väärteootsuses on väärteo toimepanemiseks ajaks märgitud 4.06.2019 kell 13:00-04.06.2019 kell 14:00.

Aivar Mäe vaidlustas oma kaitsjate kaudu väärteootsuse täielikult ning ei nõustunud selles väljatooduga, eitades etteheidetavate tegude toimepanemist. Nende hinnangul on väärteootuses kitsalt piiritletud ajavahemik ja nii ei saa A. Mäele ette heita teistel ajahetkedel toimunut. Lisaks on nende hinnangul kannatanu ütlused ebausaldusväärsed ning vastuolus teiste tõenditega.

Kohus leidis, et A. Mäe käitumises puudub KarS § 1531 lg 1 objektiivne koosseis, mistõttu tuleb PPA Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna 21.10.2020 otsus väärteoasjas tühistada ning menetlus nimetatud väärteoasjas VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel lõpetada.

Kohus ei tuvastanud, et A. Mäe teod oleksid olnud kannatanu tahte vastased ja tema käitumise tagajärjeks oleks olnud kannatanu inimväärikuse alandamine.

Kohus leidis, et mõistlik on hüvitada Aivar Mäele kaitsjatasudena 9231.60 eurot taotletud 14699,40 euro asemel.

Otsus ei ole veel jõustunud.