Harju Maakohus mõistis Tallinnas Tammsaare pargis juhtunud tööõnnetuses süüdistatud isikud ja firmad õigeks

18. jaanuar 2024
Viivika Siplane
Harju Maakohus

Harju Maakohus mõistis Margus Randmäe ja Jarmo Rappu tööohutusnõuete eiramise ja ettevaatamatusest inimese surma põhjustamise süüdistuses õigeks. OÜ Astlanda Ehitus ja OÜ Lammutusmehed mõisteti õigeks samas teos juriidilise isikuna ja Ehitusekspertiisibüroo OÜ ja Siim Randmäe mõisteti õigeks surma põhjustamises, kuna prokurör loobus nende vastu esitatud süüdistusest.

Kriminaalmenetluse kulud summas 7418,76 otsustas kohus jätta riigi kanda ja hüvitada süüdistatavatele kaitse- ja ekspertiisikulud summas 79 456,33.

Süüdistuse järgi ei taganud süüdistatavad Tallinnas Pärnu maantee 3 asuva Tammsaare pargi vana turu lammutustööde käigus tööobjektil ohutust ning see viis traagilise tööõnnetuseni, kus üks töötaja jäi keldrikorrusel lammutusrobotiga töid teostades täielikult laevaringu alla ja suri sündmuskohal.

Kohtu hinnangul puudub kriminaalasjas kuriteokoosseis. Lammutusroboti sobivuse kohta selleks tööks annavad tunnistajad erineva hinnangu. Tõendite järgi oskas hukkunud töötaja ise roboti sobivust selleks tööks hinnata. Samuti ei ole üheselt tõendatud võlvide ebaühtlase koormamise tõttu müüride nihkumine, mis eksperdi arvamuse kohaselt põhjustas võlvide varingu. Seega on kohus seisukohal, et kohtul ei ole selged varingu põhjused, tõendid on vastukäivad ning seega pole võimalik heita ette süüdistatavatele tööohutusnõuete eiramist ja sellest tulenevalt ei ole tõendatud ka põhjuslik seos väidetavate tööohutusnõuete rikkumise ja surma saabumise vahel. Müürid olid tunnistajate sõnul heas seisus ja objekt endast ohtu ei kujutanud. Lisaks ei lammutatud ka keldrikorruse kandekonstruktsioone.

Otsus ei ole veel jõustunud, seda on võimalik 30 päeva jooksul ringkonnakohtus vaidlustada.