Harju Maakohus mõistis Taavi Sõnajala avaliku korra raskes rikkumises süüdi

24. oktoober 2018
Kristi Kirsberg

Täna toimunud kohtuistungil kinnitas kohus kokkuleppe, mille kohaselt mõisteti 34-aastasele Taavi Sõnajalale 1 aasta ja 10 kuud vangistust tingimisi. Kohe ärakandmisele kuulub 4 kuud vangistust. Ülejäänud osa karistusest ei pöörata reaalselt täitmisele, kui Taavi Sõnajalg ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab KarS §-s 75 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi.

Lisakaristusena võeti Taavi Sõnajalalt relva ja laskemoona soetamise, hoidmise, edasi toimetamise ja kandmise õigus neljaks aastaks.

Taavi Sõnajalg peab hüvitama tsiviilhagi varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks kogusummas 2025 eurot ning tasuma riigi tuludesse menetluskulud 750 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Süüdistuse kohaselt tekkis selle aasta 30. juuni hommikul Tallinnas Pärnu mnt tänaval asuva kohviku juures inimeste vahel sõnavahetus, mille käigus võttis süüdistatav autost tema nimele registreeritud tulirelva Sig Sauer ning lähenes ja sihtis 17-aastase neiu ja tema selja taga seisva 26-aastase mehe suunas. Hirmunud neiu kükitas maha ning samal ajal tulistas süüdistatav tabades mehe õlga. Samuti sihtis mees relvaga tänaval viibinud kõrvalisi isikuid, kes olid sellisest tegevusest hirmul ning varjusid lähedal olevate sõidukite taha või jooksid eemale.

Kannatanu viidi sündmuskohalt läbiva lahtise haavaga haiglasse.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Põhja prefektuur.