Harju Maakohus mõistis Mustakivi sillal teist meest tulistanud Dmitri tapmiskatses süüdi

23. september 2020
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna 30-aastase Dmitri süüdi ja mõistis talle karistuseks 6 aastat vangistust.

Dmitrit süüdistati tapmiskatses, sest 1. augusti öösel 2018. aastal tulistas ta Tallinnas Mustakivi teel Mustakivi sillal kaasasolnud tulirelvast kannatanut, tabades teda pea ja kehatüve piirkonda, millega tekitas talle eluohtliku tervisekahjustuse.

Kohus möönis, et süüdimõistetu tegutses hädakaitse seisundis, kuid ületas hädakaitse piire ja seega mõisteti talle selle teo eest ette nähtud minimaalne karistus.

Kohus rahuldas kannatanu poolt Dmitri vastu esitatud tsiviilhagi varalise kahju osas täielikult ja mõistis kannatanu kasuks välja alates 02.08.2018-31.12.2018 igakuiselt 500 eurot ning alates 01.01.2019 kuni kannatanu täieliku paranemiseni igakuiselt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära. Mittevaralise kahju nõude rahuldas kohus osaliselt, mõistes kannatanu mittevaralise kahju katteks 30 000 eurot.

Dmitrilt mõisteti välja riigi tuludesse menetluskuludena 3203 eurot.

Otsus ei ole veel jõustunud.