Harju Maakohus mõistis Keskerakonna, Mihhail Korbi ja Hillar Tederi mõjuvõimuga kauplemises õigeks

18. oktoober 2023
Kristi Kirsberg
Harju Maakohus

Harju Maakohus mõistis täna Eesti Keskerakonna, Mihhail Korbi ja Hillar Tederi OÜ Porto Franco servituuditehingus mõjuvõimuga kauplemises õigeks.

Süüdistuse järgi lubasid MTÜ Eesti Keskerakond ja Mihhail Korb Hillar Tederile kasutada Keskerakonna mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle selleks, et OÜ Porto Franco saaks Tallinna Linnavalitsuselt avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.

Kohus leidis, et isikute süü ei ole tõendatud. Selleks, et isikud süüdi mõista, on nõutav üksmeele tuvastamine, et annetus on vastuteene M. Kõlvarti mõjutamise eest. On tõendatud, et leidsid aset kohtumised ja vestlused, kus räägiti servituudi teemal ning otsustati paluda linnapea abi. Kohus on seisukohal, et annetuse pakkumise sidumine M. Korbi lubadusega mõjutada linnapead, ei ole millegagi tõendatud ja kahe teema vaheline ajavahe oli pikk. Neid vestlusi ei saa selgelt omavahel siduda. Ebaõiguskokkuleppe sõlmimine on kohtu silmis oletus ja sellekohased tõendid puuduvad. Ebaõiguskokkulepet ei saanud kohtu hinnangul tuletada ka kaudselt.

Kohtu silmis ei ole ka tõendatud, et M. Korbil oli mõjuvõim M. Kõlvarti üle.

Samuti ei ole tõendatud avaliku huvi seisukohast ebavõrdse ja põhjendamatu eelise taotlemine OÜ-le Porto Franco.

Mihhail Korbi kaitsjad esitasid taotluse hüvitada M. Korbile kriminaalmenetlusega tekitatud kahju, mille kohus jättis rahuldamata, kuna M. Korb lahkus peasekretäri kohal vabatahtlikult, teda ei kõrvaldatud sealt. Ka M. Korbi Riigikogu valimistel mitte kandideerimise otsustas Keskerakond ise. Argument süütuse presumptsiooni rikkumise kohta prokuratuuri poolt ei ole kohtu silmis põhjendatud, kuna tegemist oli pelgalt kahtlustuse kirjeldamisega, mitte ette süüdi mõistmisega.

Kohus otsustas, et Eesti Vabariigil tuleb hüvitada Hillar Tederi õigusabikulud summas 166 438,50 eurot, Mihhail Korbi õigusabikulud summas 49 526,40 eurot ja MTÜ Eesti Keskerakond õigusabikulud summas 54 081,19 eurot,

Otsus ei ole veel jõustunud, seda on võimalik ringkonnakohtus vaidlustada 30 päeva jooksul alates päevast, mil otsuse terviktekst on e-toimikus kättesaadav.

Viivika Siplane
pressiesindaja
Harju Maakohus
5816 8806