Harju Maakohus mõistis Dmitri Voroninile tapmise eest 15-aastase vangistuse

8. jaanuar 2024
Viivika Siplane
Harju Maakohus

Harju Maakohus tunnistas täna Dmitri Voronini süüdi piinaval viisil tapmises ja mõistis talle karistuseks 15 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvati karistusaja hulka eelvangistus ning karistuse kandmise aja alguseks loetakse kahtlustatavana kinnipidamise päev 18.01.2023

Samuti rahuldas kohus kannatanu esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõistis Dmitri Voroninilt kannatanu kasuks välja 1576 eurot.

Lisaks tuleb Voroninil tasuda riigile menetluskulud kokku summas 12 562.60 eurot.

Süüdistuse kohaselt istus D. Voronin 16. jaanuaril 2023 oma ohvri autosse ja sundis teda sõitma kõrvalisse kohta ning sõidukist väljuma. Seejärel kägistas ta ohvrit, lõi teda ja tekitas muul viisil vaimset ja füüsilist piina kuni saabus ohvri surm.

Kohus jõudis tõendite hindamise põhjal seisukohale, et Dmitri Voroninile esitatud süüdistus tapmises piinaval viisil on põhjendatud. Kohus leidis, et tapmine oli sooritatud piinaval viisil, sest ohvrile oli põhjustatud enne surma lisaks füüsilisi ja psüühilisi kannatusi, mis muuhulgas seisnes ohvri silmitsi seadmises vääramatult saabuva surmaga.

Karistuse mõistis kohus sanktsiooni keskmisest mõnevõrra kõrgema, sest Voronini süü oli kohtu hinnangul keskmisest suurem.

Otsus ei ole veel jõustunud, seda on võimalik 30 päeva jooksul ringkonnakohtus vaidlustada.