Harju Maakohtu töökoormus ei ole eriolukorra ajal vähenenud

23. märts 2020
Kristi Kirsberg

Eriolukord Eestis kuulutati välja 12. märtsil ja sellest hoolimata on kohtuasjade arv Harju Maakohtus jäänud tavapärasele tasemele. Eelmisel nädalal tuli Harju Maakohtusse 72 kriminaalasja 52 väärteoasja ja 330 tsiviilasja. Samal ajal lahendati 60 kriminaalasja, 52 väärteoasja ja 315 tsiviilasja.

Võrreldes eelviidatud tulemusi veebruari esimese nädala tulemustega, mil meetmeid viiruse leviku piiramiseks ei olnud veel kehtestatud, ei ole töö tulemuslikkus vähenenud. Siis tuli Harju Maakohtusse 112 kriminaalasja, 44 väärteoasja ja 329 tsiviilasja. Samal perioodil lahendati 106 kriminaalasja, 51 väärteoasja ja 321 tsiviilasja. Veebruaris ja märtsi alguses jäid arvud üsna sarnasteks, kuid märtsi esimesel nädalal saabus tsiviilasju kohtusse 366 ehk tavapärasest rohkem.

Eriolukord Eestis seoses viiruse Covid 19 levimisega on mõjutanud kõiki. Harju Maakohus peab oluliseks Vabariigi Valitsuse juhiseid, mis on suunatud inimeste töö ja tervise kaitsele. Paljud vastutustundlikud inimesed püsivad ja võimalusel ka töötavad kodus. Harju Maakohus on pingutanud selle nimel, et võimaldada oma töötajatel sh kohtunikel teha tööd kaugtöö vormis, et tagada nii kohtu personali kui ka kohtusse pöördujate ohutus.

Statistika näitab, et kohus on leidnud võimalusi oma tööd ümber korraldada, kuigi seadusandlus, eriti kriminaalmenetluses, piirab mõnevõrra võimalusi kohtusaali kogunemata asju menetleda. Vaatamata sellele on Harju Maakohus töö ümberkorraldamisega edukalt toime tulnud ning õigusemõistmine on eriolukorras tagatud.