Edgar Savisaarega seotud kohtumenetlus sai teise kohtuastme lahendi

22. juuni 2020
Kristi Kirsberg

Tallinna Ringkonnakohus tühistas osaliselt Harju Maakohtu 14. jaanuari 2020 otsuse, seda Kalev Kallo ning Vello Kunmani puudutavas osas.

Tallinna Ringkonnakohus mõistis tänase otsusega Kalev Kallo talle esitatud süüdistuses, altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises, altkäemaksu vahendamises ja keelatud annetuse tegemise episoodis, täielikult süüdi. Karistuse jättis ringkonnakohus kokkuvõttes muutmata ning lõplikuks karistuseks on üks aasta ja kuus kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui Kalev Kallo ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Vello Kunmani tunnistas ringkonnakohus süüdi altkäemaksu andmises ja karistas teda rahalise karistusega 150 päevamäära ulatuses, so summas 15 000 eurot.

Vello Kunmanilt mõisteti Eesti Vabariigi kasuks menetluskuludena välja 876 eurot. Maakohtu menetluses valitud kaitsjate tasud jäid Vello Kunmani kanda.

Aivar Tuulbergi õigeksmõistmist ringkonnakohus ei muutnud. Samuti jäi kehtima Aleksander Kofkini kriminaalmenetluse lõpetamine mõistliku menetlusaja möödumise tõttu.

Samuti jäi kehtima maakohtu otsus osas, millega kohus vabastas aresti alt Edgar Savisaarele kuuluva sularaha summas 80 000, mis kuulub tagastamisele kohtuotsuse jõustumisel.

Ringkonnakohus leidis, et K. Kallo tegevuses on tuvastatud altkäemaksu andmisele ja võtmisele kaasaaitamisteod. Lisaks leidis ringkonnakohus, et tõendite alusel on võimalik järeldada, et K. Kallo tegevuses on tuvastatud tahtlikult toime pandud keelatud annetuse andmisele ja vastuvõtmisele kaasaaitamine. Kokkuvõtvalt on süüdistusest lähtuvalt tegemist K. Kallo poolt kokku ühe teo toimepanemisega ehk teoühtsusega. Seetõttu mõistis kohus K. Kallo ka keelatud annetuse süüdistuses süüdi, liitkaristus jäi kokkuvõttes muutmata.

V. Kunmani käitumises tuvastas ringkonnakohus altkäemaksu andmise objektiivsed ja subjektiivsed tunnused. Tema süü osas on prokurör öelnud, et see on võrreldes teiste süüdistatavatega väiksem, kuid rahaline karistus ei mõjutaks V. Kunmani hoiduma uute kuritegude toimepanemistest. Ringkonnakohus sellega ei nõustunud, märkides, et vangistust võib mõista ainult siis, kui karistuse eesmärke ei ole võimalik saavutada kergema karistusega. Vangistuse mõistmine oleks põhjendatud kui kergemat liiki karistuse võimalused on selgelt ebapiisavad või ammendunud. V. Kunman on toime pannud läbi vahenduse ühekordse altkäemaksu lubamise. Kohtu hinnangul ei saa tema süüd pidada nii suureks, et see tingiks raskemaliigilise karistuse, vangistuse mõistmist. Karistust kergendavaid ega raskendavaid asjaolusid ei esinenud, seega täidab kohtu hinnangul karistuse eesmärke V. Kunmani puhul ka kergemaliigilise karistuse, rahalise karistuse mõistmine.

Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud, selle võib vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul.