Edgar Savisaarega seotud kohtumenetlus sai esimese kohtuastme lahendi

14. jaanuar 2020
Kristi Kirsberg

Edgar Savisaarega seotud kohtumenetlus sai 14. jaanuaril esimese kohtuastme lahendi, milles Kalev Kallo tunnistati süüdi altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises ja altkäemaksu vahendamises. Talle mõistetud 1 aasta ja 6 kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kalev Kallo ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kalev Kallolt mõisteti menetluskuludena välja 876 eurot. Keelatud annetuse tegemise episoodis mõisteti Kalev Kallo õigeks.

Vello Kunman tunnistati altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja mõisteti Eesti Vabariigilt välja tema poolt kantud õigusabikulud summas 39 310.57 eurot.

Aivar Tuulberg tunnistati altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja mõisteti Eesti Vabariigilt välja tema poolt kantud õigusabikulud summas 116 269.72.

Aleksander Kofkini suhtes otsustas kohus kriminaalmenetluse lõpetada mõistliku menetlusaja möödumise tõttu ja mõista Eesti Vabariigilt tema kasuks välja õigusabikulud summas 79 197 eurot.

Kohus vabastas aresti alt Edgar Savisaarele kuuluva sularaha summas 80 000 ja see kuulub E. Savisaarele tagastamisele kohtuotsuse jõustumisel. Samuti mõistis kohus Eesti Vabariigilt E. Savisaare kasuks välja tema poolt kantud õigusabikulud summas 3237 eurot.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.