Algas konkurss 11 kohtuniku leidmiseks

13. aprill 2022
Kristi Kirsberg
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tallinna Halduskohus
Tartu Maakohus

Justiitsminister kuulutas välja konkursi 11 kohtunikukohale – kuus neist Harju Maakohtusse (neli süüteovaldkonda, kaks tsiviili), üks Pärnu Maakohtusse (süüteovaldkond), kolm Tartu Maakohtusse (üks süüteovaldkonda, kaks tsiviili) ja üks Tallinna Halduskohtusse. Kandideerimistähtaeg on 11. mai.

Sobilik kandidaat vastab kohtute seaduses kohtunikule esitatud nõuetele, tal on magistrikraad õigusteaduse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isikuomadused. Lisaks peab kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Täpsemaid tingimusi saab lugeda konkursi teatest.

Kandideerimiseks tuleb 11. maiks esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia. Avalduses tuleb välja tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeedi vorm on leitav Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil [email protected] või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil @email.