Kohtute menetlusstatistika

19. апреля 2021

Statistika failides sisaldub tsiviilasjade, kriminaalasjade, väärteoasjade ja haldusasjade:

  • Koondandmed statistliste kategooriate kaupa maakohtutes
  • Keskmine menetlusaeg maakohtutes
  • Asjade lahendamise jõudlus ning jäägi osakaal maakohtutes
  • Koondandmed statistliste kategooriate kaupa ringkonnakohtutes
  • Ringkonnakohtutes lahendatud asjade keskmine menetlusaeg
  • Asjade lahendamise jõudlus ning jäägi osakaal ringkonnakohtutes
  • Ringkonnakohtutes lahendatud sisulised tulemused

Maksekäsu kiirmenetluse statistilised koondandmed

Riigikohtu statistika on saadaval siin.