Kohtumenetluse parima praktika edendamise suunised

15. апреля 2021

Kantuna soovist edendada kohtumenetluse tõhusust on kohtunike, prokuröride ja advokaatide osalusel koostatud ning kokku lepitud suunised parima käitumistava loomiseks kohtuasjade ajamisel, omavahelises suhtluses ja suhtluses avalikkusega.

Märksõnad
Kohtumenetluse parima praktika suunised