Kvaliteedijuhtimine Eesti kohtusüsteemis

29. April 2021

Kvaliteedijuhtimine on protsess, millega soovitakse saavutada kliendi või üldisemalt huvipoole rahulolu organisatsiooni poolt pakutava väärtusega. Kvaliteedijuhtimine kohtusüsteemis tähendab ühtsete väärtuste edendamist ja nende väärtuste järgi tegutsemist; ühtsete eesmärkide kujundamist, menetlusosaliste rahulolu tähtsustavat mõtteviisi, oma ametit austavat kohtunikkonda, stabiilset ja distsiplineeritud ametnikkonda ning korrastatud tööprotsesse ja dokumentatsiooni.