Kohtute kodukorrad

15. April 2021

Kohtute kodukorrad on leitavad eraldi dokumentidena.

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtuteenistujate ülesandeid, kohtu asjaajamise korda ja kohtu muud töökorraldust reguleerib Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord.

Märksõnad
Kodukorrad
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tallinna Halduskohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Halduskohus
Tartu Maakohus
Tartu Ringkonnakohus
Viru Maakohus