Esimese ja teise astme kohtute arengukava

15. апреля 2021

Esimese ja teise astme kohtute arengukava on pikaajaline plaan, mis sisaldab kohtute eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi.

Märksõnad
Arengukavad
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tallinna Halduskohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Halduskohus
Tartu Maakohus
Tartu Ringkonnakohus
Viru Maakohus