Kohtuistungi edasilükkamise taotlus

7. апреля 2021

Avalduses tuleb märkida esitamise kuupäev, kohtuasja number ja kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse. Samuti taotluse esitamise põhjused ja tõendite loetelu. Täpsemalt saab lugeda dokumendi lõpust.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Tsiviilkohtumenetlus