Juriidilise isiku menetlusabi taotlus ning teatis taotleja majandusliku seisundi kohta

7. апреля 2021

Taotluses tuleb märkida taotleja andmed, menetlusabi taotlemise asjaolud ja täpne ülevaade taotleja majanduslikust seisundist.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Halduskohtumenetlus
Tsiviilkohtumenetlus