Hagiavaldus abielu lahutamiseks ühisvara jagamise nõudega

7. апреля 2021

Hagiavalduses tuleb märkida hagi hind, andmed hageja, kostja ja lahutamise protsessi kohta. Samuti ühisvara nimekiri ja hageja nõue selles osas, ühiste alaealiste laste andmed, tõendid ning kuidas soovitakse asja menetleda.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus
Tsiviilkohtumenetlus