Hagiavaldus

6. апреля 2021

Hagi ehk hagiavaldus on pöördumine maakohtu poole tsiviilkohtumenetluse alustamiseks. Hagiavalduses tuleb märkida hagihind, andmed hageja ja kostja kohta, hageja nõue, tõendid ja info selle kohta, kuidas soovitakse hagi menetleda.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus
Tsiviilkohtumenetlus