Tartu Ringkonnakohtu ametijuhendid

14. April 2021

Tartu Ringkonnakohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtuistungi sekretär, kohtuistungi vanemsekretär, esimehe abi, kantselei juhataja, referent, konsultant, kohtukordnik ja õigusteenistuse juht.