Eestkostja aruande vorm

7. April 2021

Aruandes tuleb märkida tsiviilasja number, eestkostja andmed, eestkostetava andmed, eestkostetava sissetulekud ja vara ning temale tehtavad kulutused; samuti eestkostja ülesannete täitmine. Võimalik on lisada aruandesse lisasid.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Dokumentide vormistamine
Tsiviilkohtumenetlus