Hagist loobumise avaldus

7. April 2021

Hagist loobudes tuleb avalduses märkida esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse ja kohtuasja number. Samuti hageja ja kostja andmed, hagi pealkiri, hagist loobumise asjaolud ja menetluskulud. Täpsem juhis on dokumendi lõpus.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus
Tsiviilkohtumenetlus