Hagiavaldus abielu lahutamiseks

7. April 2021

Hagiavalduses tuleb märkida hagi hind, andmed hageja, kostja ja lahutamise protsessi kohta. Samuti ühiste alaealiste laste andmed, tõendid ning kuidas soovitakse asja menetleda.

Märksõnad
Avaldused ja taotlused
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus
Viru Maakohus
Tsiviilkohtumenetlus