Viru Maakohus tunnistas treeneri süüdi kehalises väärkohtlemises ja määras rahalise karistuse

1. ноября 2023
Kristi Ehrlich
Viru Maakohus

Viru Maakohus tunnistas täna Rakvere kohtumajas peetud istungil Riho Rannikmaa süüdi kehalises väärkohtlemises ja karistas teda rahalise karistusega 100 päevamäära, s.o summas 2940 eurot.

Menetluskuluna mõistis kohus Riho Rannikmaalt välja Eesti Vabariigi kasuks sundraha summas 1087,50 eurot.

Osaühingule Advokaadibüroo Küllike Namm makstud tasud seoses valitud kaitsjate poolt õigusteenuse osutamisega jättis kohus Riho Rannikmaa enda kanda.

Süüdistuse kohaselt lõi Riho Rannikmaa 22. septembril 2021. aastal Vinni spordihoone treeningsaalis judo-sumo treeningu ajal alaealist tahtlikult rusikaga vastu pead, millega põhjustas kannatanule tahtlikult füüsilist valu ja tervisekahjustusi – löögi tagajärjel lõi kannatanu pähe järsk valu ja silma tulid pisarad, hiljem valutas tal pea ja löögi kohale kuklasse tekkis valus muhk.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.