Võrumaal maja keldris suures koguses kanepit kasvatanud seltskond mõisteti süüdi

20. октября 2023
Tartu Maakohus

Tartu Maakohus mõistis täna kokkuleppemenetluses süüdi 11-liikmelise grupi, kes tegelesid hoone keldrikorrusel suures koguses kanepi kasvatamise ja müümisega.

Süüdistuse kohaselt hakkasid Bruno Sternfeldt ja Villi Sternfeldt alates 2015. aastast kasutama Võru maakonnas Rõuge valla külas asuvat kinnistut ning rajasid sinna kanepikasvatuse. B. Sternfeldt rajas krundile kanepi kasvatamiseks mõeldud keldriosa ja ehitas selle peale puitkonstruktsioonil maja.

Seejärel hakkasid nad maja keldriosas ebaseaduslikult kanepitaimi kasvatama ning hiljem tegeleti kanepi ebaseadusliku müügiga. Tegevusega jätkati kuni hiljemalt 2021. aasta alguses hoone keldriosa maha põles.

Bruno Sternfeldti, Andres Karonit, Liina Suurt, Andres Kumelit ja Kuido Sternfeldti süüdistatakse selles, et hakkasid 2021. aastal samas asukohas rajama uut kanepikasvatust. Alates 2022. oktoobrist kasvatati kanepit selleks spetsiaalselt ehitatud ruumides selle turustamise eesmärgil. Vähemalt alates 2022. aasta oktoobrist oli kanepitaimede kasvatamisesse kaasatud ka Danel Kumel.

Villi Sternfeldti, Jekaterina Sternfeldti, Rene Varikut, Jüri-Henri Pupenat ja Andrey Yatsenkot süüdistatakse selles, et nad osutasid teadlikult kaasabi rajatud ebaseadusliku kanepikasvatuse toimimiseks.

2022. aasta oktoobris valmis uus hoone, mille maapinnal asuv osa oli elumaja funktsioonidega ning kahel maa-alusel korrusel asusid 200 ruutmeetrised keldrid. Hoone oli ehitatud viisil, et seal oleks võimalik sihtotstarbepäraselt tegeleda kanepitaimede kasvatamisega. Kanepikasvatuse sujuva toimimise eesmärgil olid igale kanepi kasvatamises osalevale isikule jaotatud personaalsed ülesanded.

B. Sternfeldti juhtimisel kasvatati ühiselt ja kooskõlastatult kanepitaimi kuni käesoleva aasta 8. veebruarini, kui hoones toimus läbiotsimine, mille käigus leiti maa-aluselt korruselt kokku 240 kanepitaime kogumassiga 73,3 kilogrammi.

Tartu Maakohtu otsusega mõisteti isikud süüdi grupi poolt narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ja kanepi ebaseaduslikus kasvatamises ning sellele kaasaaitamises.

B. Sternfeldtile mõisteti karistuseks 6 aastat vangistust, mis tuleb kohe ära kanda. Karistuse kandmise alguseks loetakse B. Sternfeldti kahtlustatavana kinnipidamise aeg alates 08.02.2023.

D. Kumelile mõisteti karistuseks 5 aastat vangistust, millest tuleb kohe ära kanda 7 kuud. Karistusaja hulka arvati D. Kumeli eelvangistuses viibitud aeg 08.02. – 08.09.2023 ja loeti kandmisele kuulunud karistus kantuks. Ülejäänud karistus 4 aastat ja 5 kuud vangistust jäetakse täitmisele pööramata, kui D. Kumel ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab kontrollnõudeid.

A. Karonile mõisteti karistuseks 3 aastat vangistust, millest tuleb kohe ära kanda 5 kuud ja 20 päeva. Karistusaja hulka arvati A. Karoni eelvangistuses viibitud aeg 08.02. – 28.07.2023 ja loeti kandmisele kuulunud karistus kantuks. Ülejäänud karistus 2 aastat 6 kuud ja 10 päeva vangistust jäetakse täitmisele pööramata, kui A. Karon ei pane 4-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

L. Suurele mõisteti karistuseks 5 aastat vangistust. Vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui Liina Suur ei pane 5-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab kontrollnõudeid.

A. Kumelile mõisteti karistuseks 4 aastat vangistust. Vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui A. Kumel ei pane 4 aasta ja 6 kuulise katseaja kestel toime uut kuritegu ning täidab kontrollnõudeid.

K. Sternfeldtile mõisteti karistuseks 3 aasta ja 10 kuulise vangistust. Vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui K. Sternfeldt ei pane 4 aasta ja 6 kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

V. Sternfeldtile mõisteti karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui V. Sternfeldt ei pane 3-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

J. Sternfeldtile mõisteti karistuseks 1 aasta vangistust. Vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui J. Sternfeldt ei pane 1 aasta ja 6 kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

R. Varikule mõisteti karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust. Vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui R. Varik ei pane 1 aasta ja 6 kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

J.-H. Pupenale mõisteti karistuseks 1 aasta vangistust. Vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui J.-H. Pupena ei pane 1-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

A. Yatsenko mõisteti karistuseks 1 aasta ja 4 kuud vangistust. Vangistus jäetakse täitmisele pööramata, kui A. Yatsenko ei pane 1 aasta ja 10 kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Menetluskulud jäid süüdistatavate kanda. Kohus konfiskeeris kuriteo toimepanemise vahendid, muuhulgas ka kanepikasvatusega seotud kinnistu.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.