Ringkonnakohus: endistele vallajuhtidele tuleb kohaldada šokivangistus

24. августа 2023
Tartu Ringkonnakohus

Tartu Ringkonnakohus tühistas täna osaliselt Tartu Maakohtu eelmise aasta 7. novembril tehtud otsuse, millega mõisteti mitmes omastamises süüdi endised vallajuhid Kaido Tamberg ja Kajar Lepik ning ettevõtja Viktor Haljaste omastamisele kaasaaitamises. Tühistatu osas tegi kohus uue otsuse, millega jättis rahuldamata kaitsjate apellatsioonid ja rahuldas prokuratuuri ning kannatanu apellatsiooni osaliselt.

Tartu Ringkonnakohus jättis süüküsimust puudutavas osas maakohtu otsuse suures osas muutmata ning tegi vaid üksikud korrektuurid, mis puudutasid kahe teo puhul täideviimise vormi ja ühe teo kvalifikatsiooni muudatust. Kõige olulisem muudatus on seotud šokivangistuse kohaldamisega.

Tartu Ringkonnakohus otsustas, et kogu Tambergile ja Lepikule mõistetud karistust ei ole võimalik täielikult täitmisele pööramata jätta, mille tulemusena peavad Tamberg ja Lepik mõistetud vangistusest kohe ära kandma 30 päeva.

Kohtu hinnangul nõudis kõnealuste tegude sooritamine suurt kriminaalset energiat, kohati kestis tegude ettevalmistamine mitmeid kuid ja oli küllaltki kompleksne. Enamik tegusid olid kantud omakasulisest motiivist ja sedavõrd kõrgete ametnike puhul on avaliku raha väärkasutamine eriti taunimisväärne. Neid asjaolusid kaaludes otsustas ringkonnakohus, et Tambergi ja Lepiku süü on liiga suur, et nad saaksid kogu oma karistuse vabaduses ära kanda.

Lisaks tühistas Tartu Ringkonnakohus osaliselt maakohtu otsuse Otepää vallale kahjuhüvitise välja mõistmata jätmise osas, millest tulenevalt peavad süüdistatavad maksma vallale kokku 62 225,92 eurot kahjuhüvitist, millele lisanduvad viivised. Teisalt jättis Tartu Ringkonnakohus rahuldamata kõige suurema kahjuhüvitise nõude ehk OÜ Sangaste Mõisa osa võõrandamisega seotud nõude.

Ringkonnakohtu tänane otsus on vaidlustatav Riigikohtus 30 päeva jooksul.