Kohus tunnistas Allain Karuse süüdi valimisvabaduse rikkumises ja vedelkütuse ebaseaduslikus käitlemises

23. марта 2023
Annett Kreitsman
Tartu Maakohus

Tartu Maakohus tunnistas tänase kohtuotsusega süüdi Allain Karuse valimisvabaduse rikkumises 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel ning vedelkütuse ebaseaduslikus käitlemises. Karistuseks mõistis kohus Allain Karusele ja A. Karuse AS-ile rahalise karistuse.

Süüdistuse kohaselt mõjutas Allain Karuse 2021. aasta oktoobrikuus kümmet inimest kasutama nende valimisõigust Eesti kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kindla kandidaadi poolt ehk enda kui kandidaat nr 190 või Ester Karuse (kandidaat nr 162) poolt hääletamiseks. Kahele inimesele lubas ta vastutasuks tasuta diislikütust, neist ühele 10 ja teisele 15 liitrit. Ühele inimesele tasus ta vastutasuks enda või E. Karuse poolt hääletamise eest vähemalt 20 eurot sularaha. Lisaks mõjutas Allain Karuse enda või E. Karuse poolt hääletama, andes vastutasuks varana käsitletavat hüve. Nimelt andis A. Karuse üle 70 eurot ühele inimesele, kes kasutas seda pärast valimisjaoskonnas käimist Valga linnas asuvast restoranist endale ja veel kuuele inimesele tellitud praadide eest tasumiseks. Vara lubamise ja andmisega, eesmärgiga mõjutada inimesi valmisõigust teostama kindla valiku kasuks, pani Allain Karuse toime kuriteod.

Lisaks süüdistati Allain Karuset ja A. Karuse AS-i ebaseaduslikult suures koguses vedelkütusega kauplemises. Kokku kaubeldi ajavahemikul 01.09.2021 kuni 13.12.2021 ebaseaduslikult 45 784,69 liitrit diislikütust kogumaksumusega 44 064 eurot ja 6 senti. Kütuse müük toimus kokku 645-l erineval korral ning oli kantud ühtsest tahtlusest, mistõttu on see käsitletav jätkuva süüteona. Kuna diiselkütuse eest oli äriühing varem tasunud, siis ei ole kogu summa käsitletav kuriteona saadud kasuna. Kaubeldes suures koguses ebaseaduslikult vedelkütusega, panid Allain Karuse ja A. Karuse AS toime kuriteo.

Karistuseks mõistis Tartu Maakohus täna, 23. märtsil Allain Karusele liitkaristusena rahalise karistuse 375 päevamäära ulatuses ehk summas 12 450 eurot. A. Karuse AS-ile mõistis kohus rahalise karistuse suurusega 20 000 eurot, mis jääb tingimisi kohaldamata, kui A. Karuse AS ei pane katseajal toime uut kuritegu. A. Karuse AS-lt mõistis kohus välja ka 11 016 eurot ja 15 senti ehk summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele.

Lisaks tuleb nii A. Karusel kui A. Karuse AS-il tasuda süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 1087,50 eurot.

Kriminaalasja arutati kokkuleppemenetluses. Kohtuotsus ei ole jõustunud, sellele on võimalik esitada edasikaebus Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.