Õigusemõistmise nädal 2022

Nädal_Cover

3.–9. oktoobrini toimub iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua.

Sel aastal on keskseks ideeks tutvustada halduskohtupidamist, millega inimene võib kokku puutuda kogu elukaare jooksul. Nädala fookuses on lasteaiakohtade, ehituslubade, pensioni ja toetuste määramise ning keskkonnateemalised vaidlused.

Õigusemõistmise nädala raames on Eesti kohtutel plaanis mitmeid põnevaid ettevõtmisi. Muu hulgas antakse sotsiaalmeedias ja ka traditsioonilises ajakirjanduses joonistuste ja animatsioonidega edasi situatsioone, millal võib halduskohus aidata ja millega võib kokku puutuda nii noor pere kui äsja pensionile jäänud eakas. Samuti esinevad kohtunikud tavapärasest rohkem meedias, andes intervjuusid ja avaldades arvamuslugusid just neil teemadel.

Lisaks on mitmeid üritusi, kus kõik huvilised saavad kaasa lüüa. Pane nimi kirja ning vaata ja kuula põnevaid arutelusid!

Filmiprogramm Poolast ja Ukrainast

Poola film „Kohtunikud surve all“ annab halastamatu pildi kõigest mõned aastad tagasi Poolas toimunud kohtunike survestamisest, kes seisavad põhiseaduse ja võimude lahususe eest. Üks neist kohtunikest on Igor Tuleya, kes teeb võimulolijatele ebasoodsaid otsuseid ja muutub nii valitsuse jaoks avalikult esivaenlaseks. Filmis näeme tema kompromissitu hoiaku tagajärgi, vaatleme, kuidas poliitiline surve mõjutab tema isiklikku elu. Samas oleme tunnistajaks märkimisväärsele solidaarsusele, mida näitavad nii teised kohtunikud kui ka tavalised Poola inimesed. Pärast filmi on vestlusringid tippjuristide ja asjatundjate osavõtul.

  • Tartus, 5. oktoobril kell 18 Elektriteatris! Registreeri SIIN
  • Tallinnas, 6. oktoobril kell 18 Kai keskuse Noblessneri saalis. Registreeri SIIN

Ukraina režissööri Vjatšeslav Bihuni lühifilmid inimõigustest „Õigluse karistuslöök“ ja „Põrgu ja paradiisi vahel“ annavad erakordselt ausa sissevaate võitlusesse oma õiguste eest.

  • Jõhvi kohtumajas, 4. oktoobril kell 17.30. Registreeri SIIN

Ekskursioon Tallinna Raekojas

Tallinna raad mõistis raekojas kohut 13. sajandist kuni 19. sajandini. Õigusemõistmise sümbolid kaunistavad raekoda aga siiani. Mis on kohtumaja tunnuseks raekoja fassaadil? Keda kujutab kaalude ja mõõgaga naisekuju raekoja ukse kõrval? Miks on raesaali seinad punast värvi? Mida õpetasid raehärradest kohtunikele puunikerdused ja maalid raekojas? Koostöös Tallinna Raekojaga on võimalik kõigile küsimustele vastused saada.

  • Tallinna raekojas, 4. oktoobril kell 17.30. Sissepääs eelregistreerunutele alates kell 17.00. Registreeri SIIN.

Arutelu Riigikohtu majas „Loodus kohtus”

Metsised ja konnakotkad, hundid ja karud, kitsed ja põdrad, kalad ja karbid, vanad loodusmetsad, sood ja rohevõrgustik: kohtutoimikutes võib kohata neid kõiki. Riigikohus kutsub külla Oecologicumi loodusteadlased, et koos arutada ja harutada ühiseid sõlmpunkte meie tööpõldudel.

Külla on kutsutud TÜ taastamisökoloogia professor Aveliina Helm, molekulaarse ökoloogia professor Maarja Öpik, looduskaitsebioloogia professor Asko Lõhmus, keskkonnatehnoloogia kaasprofessor Kaido Soosaar, loomaökoloogia kaasprofessor Tuul Sepp ja vooluveekogude ökoloogia nooremteadur Jürgen Karvak. Moderaatorid on loomaökoloog ning teaduse populariseerija Tuul Sepp ja Riigikohtu nõunik Pihel Kuusk. Pärast arutelu soovijatele ekskursioon Riigikohtus

  • Tartus, Riigikohtu hoones (Lossi 17), 4. oktoober kell 17.30. Registreeri SIIN!

Kohtuistungite ülekanded

Õigusemõistmise nädalal on suurepärane võimalus näha, kuidas kohtuistung päriselt välja näeb. Selleks pead end eelnevalt registreerima ja valima, kummal istungil (võib muidugi ka mõlemal) Sa osaled. Registreeri SIIN

  • Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi istung, 3.10 kell 11. Eesti Ornitoloogiaühingu apellatsioonkaebus Tallinna Halduskohtu 23.03.2022 otsusele.
  • Tallinna Halduskohtu istung, 4.10 kell 10. AS-i Hiiu Kalur, OÜ Kaabeltau, OÜ Monistico, OÜ Morobell, AS-i Krapesk, Kalalaev Kotkas OÜ kaebus Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 korraldus nr 146 tühistamise nõude osas, ,millega määrati tuulenergeetika arendamiseks sobivateks arendusaladeks reservaladena ajalooliselt intensiivsed traalpüügialad.