Õigusemõistmise nädal aitab kohtute tööd paremini mõista

28. сентября 2019
Anneli Vilu

Esmaspäeval algab üle-eestiline õigusemõistmise nädal (30. september – 04. oktoober). Järjekorras juba seitsmes õigusemõistmise nädal vaatleb õigusemõistmise olemust ja kohtute igapäevatööd inimeste õiguste kaitsmisel.

Õigusemõistmise nädal annab sel aastal kohtute töö selgitamise ülesande kohtunike endi kätte. Riigikohtu esimehe Villu Kõve sõnul on ka väljaspool kohtusaali ja kohtulahendeid õigusemõistmisest rääkimine oluline, et inimesed mõistaks, et ka kohtunik on ennekõike inimene ning et kohut ei tasu karta.

"Kohtunik ei ole robot, kes teeb otsuseid mehaaniliselt. Kohtunik on ennekõike inimene, kelle tegevus peab jätma inimestele arusaama, et tema mure on tõepoolest ära kuulatud, selle murega on süvitsi tegeletud ning ka juhul, kui kohtuniku tehtud otsus on oodatust teistsugune, on inimesel kindlustunne, et vajadusel võib abi saamiseks taas kohtu poole pöörduda," märgib Kõve.

Sel aastal vaatleb õigusemõistmise nädal kohtute tööd ja õigusemõistmise olemust tavapäratult laia ringi tegevuste ja kaasatud kohtunike kaudu. Nädala jooksul avavad kolm erineva kohtuastme tsiviilasjadega tegelevat kohtunikku olulisi sõnumeid sellest, mida võiks teada tsiviilasjade kui Eesti kohtutes kõige levinuma kohtuasja liigi lahendamise kohta. Nii räägivad kohtunikud muu hulgas, miks tasub murega kohtu poole pöörduda, mis on tsiviilasjades kohtuniku esmane eesmärk ning kuidas jõuda kompromissini.

Õigusemõistmise olemust ja kohtute tööd püüavad avada ka Tartu Elektriteatris ja Tallinnas kinos Sõprus toimuvad vestlusringidega õigusteemalised filmiõhtud. Filmiõhtute kava on leitav siit.

Võibolla mõnevõrra ootamatu nurga alt vaatleb õigusemõistmist Viru maakohtunik Heili Sepp, kes muu hulgas uurib "Ööülikooli" avalikus salvestuses seda, milline ühisosa võiks õigusemõistmisel olla kirjandusega.

Seoses õigusemõistmise nädalaga pakub Eesti Õigusbüroo tasuta õigusnõu aasta lõpuni kõigile neile, kes kasutavad oktoobris lepingut sõlmides märksõna "HUGO". Kolmapäeval, 2. oktoobril jagavad Eesti Õigusbüroo juristid inimestele õigusnõu ka Facebooki live ülekande vahendusel, täpsem info www.juristaitab.ee.

Teisipäeval, 1. oktoobril kuulutab Riigikohus välja 15. õpilaste kaasuskonkursi, mis põhiseaduse 100. sünnipäeva eel keskendub just põhiseadusele.

Lisaks osalevad kohtud õigusemõistmise nädalal Tartu ülikooli õigusteaduskonna karjäärimessil, nädala raames toimub Tartus õigusajalooline linnaekskursioon, üle Eesti saavad koolinoored tutvuda kohtumajadega ning Tartus esitletakse EV100 raamatusarja kuuluvat raamatut "Eesti õiguse 100 aastat".

Täpsem info kohtute sotsiaalmeedia leheküljel ja Riigikohtu koduleheküljel.