Ringkonnakohus määras oma naistuttava mõrvanud mehele 18-aastase vangistuse

24. октября 2019
Anneli Vilu

Ringkonnakohus määras oma naistuttava mõrvanud mehele 18-aastase vangistuse

Tallinna Ringkonnakohus tegi täna otsuse Urmas Einroosi (45) kriminaalasjas mõistes talle 18-aastase vangistuse. Ringkonnakohus muutis osaliselt maakohtu otsust, korrigeerides tegude kvalifikatsiooni, mis tingis mõistetud liitkaristuse vähendamise 20 aastalt 18-le aastale.

Einroosile oli esitatud süüdistus selles, et ta tarvitas 13. augustil 2017 oma naistuttava suhtes vägivalda, vägistas ta, röövis kannatanu raha ja asju, võttis talt vabaduse, sundides kannatanut endaga kaasa minema ning lõpuks tappis naise.

Lisaks sellele oli Einroosile esitatud avaliku korra raske rikkumise süüdistus, mis seisnes Lasnamäe kanalis teise autojuhi kurikaga ähvardamises.

Ringkonnakohus arutas kriminaalasja kaitsja ja prokuröri apellatsioonide alusel ning rahuldas mõlemad apellatsioonid osaliselt.

Kohus nõustus prokuröriga, et maakohtu otsuses avaliku vargusena kvalifitseeritud tegu tuleb käsitada siiski röövimisena.

Kaitsjaga nõustus ringkonnakohus selles, et Einroosi toimepandud tapmise puhul ei olnud tõendatud selle piinav viis. Maakohus märkis, et piinaval viisil tapmisena käsitatakse muu hulgas aeglast lämmatamist ning ka sel korral oli tapmine toime pandud piinavalt, sest kohtuarsti sõnul saabub kägistamisel surm 5-7 minuti jooksul. Maakohus asus seisukohale, et kannatanu kägistamisel ei tekkinud kohest teadvusekaotust ja seega pidi kannatanu pikka aega kannatama.

Kaitsja vaidles maakohtule vastu väitega, et tõendeid selle kohta, kui kaua kannatanu teadvusel oli, ei ole. Ka ringkonnakohus märkis, et kohus peab süüdimõistva otsuse tegemisel tuginema tõenditele. Selle kohta, kui kaua kannatanu teadvusel oli, antud kriminaalasjas tõendeid aga ei olnud. Lisaks tõi ringkonnakohus välja, et senises kohtupraktikas ei ole loetud kägistamist automaatselt piinaval viisil toime pandud tapmiseks, vaid piinavaks on loetud olukordi, kus kägistamine või lämmatamine on kestnud kaua.

Isiku süü seisukohalt olulise tunnuse (raskendav asjaolu – piinaval viisil tapmine) äralangemise tõttu vähendas ringkonnakohus Einroosile mõrva eest mõistetud karistust 18 aastalt 14 aastale. Sellest tulenevalt vähendas kohus ka Einroosile mõistetud liitkaristust 20 aastalt 18-le aastale.

Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud, selle võib vaidlustada 30 päeva jooksul.