Tartu Maakohus mõistis rusikalöögiga pereisa tapnud noormehe 6 aastaks vangi

24. октября 2019
Anneli Vilu

Tartu Maakohus mõistis rusikalöögiga pereisa tapnud noormehe 6 aastaks vangi

Süüdistuse kohaselt tarvitas Aleks Simanis (18) ööl vastu 24.11.2018.a. Valgas Voorimehe pubis alaealisena alkoholi ning seal tekkinud väga lühiajalises konfliktsituatsioonis tõukas kannatanu A. Simanist, kuid ei ohustanud sellega tema elu ega tervist.Vastusena sellisele käitumisele ei piirdunud alkoholijoobes ning kehalise väärkohtlemise eest kehtivat kriminaalkaristust omav A. Simanis süüdistuse kohaselt mõõduka ja säästva kaitsevahendiga, vaid staažika ja eduka võistluspoksi harrastajana, kasutades poksitreeningutel saadud oskusi ja head füüsilist vormi, lõi ta parema käe rusikalöögiga kannatanule näkku sedavõrd tugevajõuliselt, et selle tagajärjel viimane paiskus pubi parkla kivisillutisele, tabades kukkudes peaga sillutist, ja kaotas teadvuse. Selline löök oli ka A. Simanise enda jaoks sedavõrd tugev, et põhjustas talle parema käe põrutuse ja tõi kaasa koheselt vigastada saanud parema käe lahastamise Valga haiglas. Kannatanu suri saadud vigastustesse ülejärgmisel päeval.

Analüüsides ja hinnates tõendeid, leidis kohus, et kirjeldatud teo tahtlik toimepanemine A. Simanise poolt on leidnud täielikku tõendamist ning tegemist ei olnud hädakaitseseisundiga. A. Simanise poksialaseid teadmisi ja oskusi silmas pidades saab kohtu hinnangul kindlalt väita, et süüdistatav teadis, et esinenud asjaoludel sedavõrd tugevat lööki sooritades põhjustab ta kannatanule raske tervisekahjustuse.

Kohus toob tehtud otsuses välja, et A. Simanis on isik, kellel on ka varasemalt olnud kokkupuuteid õiguskaitseorganite ja kohtutega. Kohus on talle varasemalt katseaega kohaldades andnud võimaluse muuta oma eluviise ja asuda käituma õiguskuulekalt, kuid süüdistatav ei ole jätkuvalt teinud sellest järeldusi. Arvukad väärteod ja varasemad kuriteod ning lävimine kriminaalse seltskonnaga näitab isiku kergekäelist suhtumist õigusrikkumistesse. Ka käesolevas kuriteos ei ole isik endal vähimatki süüd näinud, mis viitab, et tema hoiakutes ei ole muutusi toimumas.

Kõike eelnevat arvesse võttes mõistis Tartu Maakohus täna Valga kohtumajas Aleks Simanise süüdi tahtliku tervisekahjustuse tekitamises, millega põhjustas kannatanu surma ning määras talle karistuseks 6 aasta pikkuse vangistuse. Kannatanu kasuks mõistis kohus solidaarselt A. Simaniselt ja tema tsiviilkostjalt välja kuriteoga tekitatud varalise kahju summas 1404,87€ ning mittevaralise kahju summas 7000 eurot. Lisaks mõisteti kohtuotsusega A. Simaniselt välja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnevad menetluskulud ning kannatanu esindaja tasu.

Süüdimõistva kohtuotsuse täitmise tagamiseks võeti A. Simanis kohtusaalis kohtuotsuse kuulutamise järgselt vahi alla.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Apellatsiooni esitamise soovist Tartu Ringkonnakohtule on osapooltel võimalik kirjalikult teatada seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest.