Harju Maakohus tegi otsuse kuritegeliku ühenduse suhtes

13. марта 2020
Kristi Kirsberg

Andrey Kuzjakini mõistis kohus süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja juhtimises ning väljapressimises ja teda karistati liitkaristusena vangistusega 10 aastat, karistuse kandmise aeg kulgeb alates tema kinnipidamisest 06.10.2015. a. Lisaks konfiskeeris kohus Andrey Kuzyakini sõiduauto VW Touareg ning kuriteoga saadud vara 46 499 eurot.

Marek Kase mõisteti süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja väljapressimises ning teda karistati liitkaristusena vangistusega 7 aastat, karistuse kandmise aeg kulgeb alates tema kinnipidamisest 06.10.2015.a. Lisaks konfiskeeris kohus Marek Kaselt 34 159 eurot.

Georgi Abluadze mõisteti süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ning teda karistati vangistusega 6 aastat, karistuse kandmise aeg kulgeb alates tema kinnipidamisest 06.10.2015.a. Lisaks konfiskeeris kohus Georgi Abuladzelt 29 149,69 eurot.

Urmas Vels mõisteti õigeks ühes varguse ja ühes väljapressimise episoodis, teistes kuritegudes, sealhulgas kuritegelikku ühendusse kuulumises, väljapressimises, vargustes ja süüteo toimepanemise tulemusel saadud vara omastamises mõisteti Urmas Vels süüdi ning teda karistati liitkaristusena vangistusega 8 aastat, karistuse kandmise aeg kulgeb alates tema kinnipidamisest 06.10.2015.a. Lisaks konfiskeeris kohus Urmas Velsilt 11 060 eurot ja mootorsõiduki Mercedes Benz.

Aap Vels mõisteti õigeks ühes kelmuse, ühes kehalise väärkohtlemises ja ühes väljapressimise episoodis. Teistes kuritegudes, sealhulgas kuritegelikku ühendusse kuulumises, väljapressimises, vargustes, kelmustes ja kehalises väärkohtlemises mõisteti Aap Vels süüdi ning teda karistati liitkaristusena vangistusega 4 aastat, 5 kuud ja 9 päeva. Lisaks konfiskeeris kohus kolmanda isiku M.M nimele registreeritud sõidukid Toyota Land Cruiser ja BMW 750.

Maarjo Kalda mõisteti kahes varguse episoodis õigeks ning süüdistuse ülejäänud osas süüdi, teda karistati varguste eest vangistusega 1 aasta, millest on kandmata vangistus 11 kuud ja 28 päeva. Seda karistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Maarjo Kalda ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Paavo Vels mõisteti õigeks temale esitatud süüdistuses varguses, seoses prokuröri poolt süüdistusest loobumisega.

Süüdistuse kohaselt juhtis Andrey Kuzyakin kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud erinevate varavastaste kuritegude toimepanemisele ning varalise kasu saamisele. Sinna kuulusid lisaks Andrey Kuzyakinile tema alluvuses Marek Kase ja Urmas Vels; Marek Kase´le allus kuritegelikus ühenduses omakorda Georgi Abuladze, kellele allus omakorda Aap Vels. Samas sai Aap Vels korraldusi ka oma isa Urmas Vels´ilt, kellega nad moodustasid kuritegelikus ühenduses nn Rakvere haru ja panid veel isikuid kaasates Lääne-Virumaal toime erinevaid varavastaseid kuritegusid.

Otsus ei ole veel jõustunud.