Kohus mõistis Sergei Berezovski korruptsioonikuriteos süüdi ja Kiira Berezovskaja sellele kaasaaitamises õigeks

4. декабря 2020
Kristi Kirsberg

Sergei Berezovskit süüdistati suures ulatuses altkäemaksu andmises ning Kiira Berezovskajat süüdistati sellele kaasaaitamises. Süüdistusaktis heideti süüdistatavatele ette, et Pipes Building OÜ huvides tegutsev Sergei Berezovski lubas ja andis Aleksei Voronovile, kes oli AS Narva Vesi juhatuse liikme ja Narva Linnavolikogu liikmena ametiisik, ajavahemikus 2018 juunist kuni 2019 märtsini suures ulatuses (61 415 eurot) altkäemaksu.

Vastutasuna pidi Aleksei Voronov tagama oma ametiseisundit ära kasutades, et Sergei Berezovskiga seotud ettevõtetele, eeskätt Pipes Building OÜ-le, loodaks AS Narva Vesi poolt korraldatud hangete läbiviimisel eelistingimused, mis võimaldaksid Sergei Berezovskiga seotud ettevõtetel võita hankemenetlusi ja sõlmida hankejärgselt töövõtulepingud. Lisaks seisnes altkäemaksu andmise eest osutatav vastusooritus Aleksei Voronovi lubaduses tagada, et hankija võtab hankelepingu järgsed tööd vastu ja korraldab võimalikult kiirelt, viivituste ja takistusteta arvete tasumise töövõtjale.

Viru Maakohtu tänase otsusega mõisteti Sergei Berezovski süüdi altkäemaksu andmises. Talle mõisteti karistuseks 1 aasta, 11 kuud ja 27 päeva vangistust, millest kuulub koheselt ärakandmisele 3 kuud vangistust. Ülejäänud osa vangistusest, so 1 aasta, 8 kuud ja 27 päeva, ei pöörata täitmisele, kui Sergei Berezovski ei pane 4-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti kohaldati Sergei Berezovski suhtes lisakaristusena ettevõtluskeeldu 3 aastaks.

Kohus mõistis Kiira Berezovskaja temale esitatud süüdisuses õigeks.

Kohtus tuvastas Sergei Berezovski tegevuses kuriteo tunnused, st ametiisikule altkäemaksu lubamise ja andmise vastutasuna ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamise eest. Samas ei leidnud kohtus kinnitust etteheide, mille kohaselt anti altkäemaksu suures ulatuses. Kohus tuvastas altkäemaksu andmise vähemalt summas 39 750 eurot.

Tõendamist ei leidnud ka Kiira Berezovskaja osalus kuriteo toimepanemisel, mistõttu mõistis kohus Kiira Berezovskaja õigeks.

Sergei Berezovskile karistuse mõistmisel arvestas kohus rikkumise pikaajalisust, Berezovski ja Voronovi vaheline ebaõiguskokkulepe ja seeläbi linnaelanike huvide kahjustamine leidis aset vähemalt aasta vältel. Ebaausal viisil äri tegemine oli nende jaoks kujunenud tavapäraseks käitumismustriks. Karistust kergendava asjaoluna arvestas kohus Sergei Berezovski poolt süü osalist tunnistamist. Samuti asjaolu, et initsiatiiv altkäemaksu andmiseks tuli Aleksei Voronovilt.

Kohtuotsus pole jõustunud. Kohtuotsust saab vaidlustada apellatsiooni korras.