Jana Saarik

kohtujurist

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tallinna Halduskohus
Telefon
620 0100
E-post
@email
Eriala
õigusteadus
Kraad
Kõrgharidus