Annely Kaasik

kohtujurist

Õigusteenistus

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tartu Halduskohus
Telefon
620 0100
E-post
@email
Eriala
Õigusteadus
Kraad
Kõrgharidus