Kohus mõistis süüdi abistatud enesetapu teenust pakkunud mehe

15. May 2024
Tartu Maakohus

Tartu Maakohus mõistis Paul Tammerti süüdi tegevusloata ja keelatud majandustegevuses, mis on toime pandud tervishoiuteenusega seotud tegevusalal ning määras talle karistuseks ühe aasta vangistust.

Karistust ei pöörata täitmisele, kui P. Tammert ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle kriminaalhooldusega kaasnevaid nõudeid.

Lisaks otsustas kohus konfiskeerida P. Tammertilt riigituludesse kuriteoga saadud tulu 5000 eurot ja hävitada temalt ära võetud abistatud enesetapu seade koos selle juurde kuuluvaga.

P. Tammert peab tasuma menetluskulud summas 1405 eurot.

P. Tammertit süüdistatakse selles, et ta ehitas seadme, millega on inimesel võimalik endalt elu võtta. Süüdistuse kohaselt rentis ta seadet enda äranägemise järgi vähemalt kolmel korral inimestele, kellest kaks seadme kasutamise tagajärjel surid, kuid kolmanda puhul jäi protsess pooleli, kuna seadmes sai gaas otsa.

Kohtu hinnangul on P. Tammerti käitumisviis ühiskonnas laiemas plaanis ülimalt ohtlik, kuna võib jätta inimestele petliku mulje, et tegemist on millegi kangelaslikuga, kui aidatakse inimestel siit ilmast lahkuda. Tegelikkuses on eesmärgiks hoopiski teenida sellega ebaseaduslikul viisil raha ehk saada kasu, pakkumata vastu nõutaval tasemel teenust, taotlemata vastaval tegevusalal tegutsemiseks nõutavat luba. Kui P. Tammerti teenust jaatada, siis võib varsti igaüks hakata mööda Eestit ringi käima enda valmistatud heelumipõhise gaasiaparaadiga või mõne muu isetehtud aparaadiga, mille eesmärk on aidata inimestel siit ilmast lahkuda.

Otsus ei ole jõustunud.